Xã hội hiện đại có thể nghĩ rằng golf là môn thể thao của đàn ông, nhưng trên thực tế sau khi chơi, tôi thấy rằng môn thể thao này thực sự là rất phù hợp với nữ giới, vì vậy tôi đã mở trang web này để thúc đẩy sự phát triển bộ môn golf của phụ nữ!