Tại sao có nhiều phụ nữ muốn chơi golf đến vậy?

Trái ngược với niềm tin phổ biến, phụ nữ luôn chơi golf.LPGA Tour lớn tuổi hơn PGA Tour. Nhưng vấn đề là tỷ lệ các cầu thủ nữ đã hầu như không có chồi từ những năm 1980, tăng khoảng một điểm phần trăm lên khoảng 21% đến 22%, theo National Golf Foundation. Các vòng do phụ nữ chơi đã […]